This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

????MƯA LŨ 21/11: TIN BUỒN! ĐẬP TAM HIỆP đã VỠ TAN~HOANGG TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN TQ. TCBÌNH XÓT~XA!!!

x

⛔ Lũ lụt Trung quốc 20/01: TRỰC TIẾP 99% VỠ~ĐẬP TAM HIỆP, NHẤN CHÌM HỒ BẮC.TQ BÁO ĐỘNG TRONG ĐÊM

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:
x

???? Lũ Lụt Trung Quốc 20/01: TIN CỰC BUỒN! ĐẬP TAM HIỆP 99% vỡ. TẬP CẬN BÌNH VIẾT ĐƠN TỪ CHỨC.

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:
x

????MƯA LŨ 20/01: TIN BUỒN! ĐẬP TAM HIỆP đã VỠ TAN NÁT TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN TRUNG QUỐC. TCBÌNH ĐAU~BUỒN

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:
x

????MƯA LŨ 20/01: TIN BUỒN! ĐẬP TAM HIỆP đã VỠ TAN NÁT TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN TRUNG QUỐC. TCBÌNH ĐAU~BUỒN

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:
x

????MƯA LŨ 20/01: TIN BUỒN! ĐẬP TAM HIỆP đã VỠ TAN~NÁT TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN TRUNG QUỐC. TCBÌNH SỐC~NẶNG

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:

⛔ Lũ lụt Trung quốc 20/01: TIN BUỒN! ĐẬP TAM HIỆP VỠ TOANG, SIÊU ĐỘNG ĐẤT Nhấn chìm HỒ BẮC. QUÁ SỐC

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:

⛔ Lũ lụt Trung quốc 20/01 TRỰC TIẾP VỠ~ĐẬP TAM HIỆP, SÓNG~THẦN cao 50m nhấn chìm TỨ XUYÊN.

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:

????TRỰC TIẾP ĐẬP TAM HIỆP 20/01: Thành Phố Thành Sông.Người Dân Hoảng Loạn đau buồn. T.C.BÌNH cáu giận

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:

????TRỜI DIỆT TQ 20/01: TIN BUỒN ! ĐẬP TAM HIỆP VỠ~TOANG RỒI BÀ CON ƠI

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:

???? MƯA LŨ 20/01: TIN BUỒN! BÁO TỐ KINH HOÀNG VUI DẬP TQ như NGÀY TẬN THẾ 1800. QUÁ SỐC.

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:
x

⛔ LŨ~LỤT TQ 20/01: MƯA KINH~HOÀNG bồi thêm LỐC XOÁY THỔI~BAY 101 CĂN NHÀ Ở TQ. ĐTHIỆP 99.9% SẼ VỠ.

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:

???? TRỜI DIỆT TQ 20/01: BÃO SỐ 11 TO BẰNG QUẢ NÚI DỘI ẦM ẦM NHẤN CHÌM TQ, 109 NGÀY ĐÊM MƯA LỚN.

#phếtruấtTẬPCẬNBÌNH
Link:

Shares

x

Check Also

x

Menu