This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

2ndMOUSE - Arc Reactor

x

Det är dags att avgifta våra kläder

Kemikalier är en del av vår vardag. De finns i våra kläder, rengöringsmedel, möbler och elektronik - och i våra kroppar. Inte alla kemikalier är farliga men vi vet tyvärr med säkerhet att en lång rad kemikalier har allvarliga, dokumenterat giftiga effekter på miljö och människor. Ändå omger vi oss med tusentals farliga kemikalier utan att helt veta vilka konsekvenser det får.

Skriv på för att avgifta våra kläder nu:

Music: Arc Reactor by 2ndMOUSE:
Licenced under CC BY-NC-ND 3.0 License:
x

Shares

x

Check Also

x

Menu